เทรนด์มาแรง คู่มือทำตลาด 2023 ที่ต้องรู้ ตามให้ทันยุคสมัย

เทรนด์มาแรง หลังต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ นานกว่า 3 ปี ทำให้เกิดความผันผวนของตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปมาก การที่ได้รู้ และได้ปรับปรุงก่อน และพัฒนาตัวเองก่อน ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ได้เปรียบ ในการทำการตลาด และดำเนินธุรกิจต่าง ๆ MI Group ก็ได้มีการสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่นักการตลาด และผู้ประกอบการ SMEs ต้องรู้

Read More